Fiesa

Hotel Cerkno d. o. o. je ponudnik navedenih počitniških kapacitet.

Plačilo letovanja: 30 % akontacija ob rezervaciji.
Akontacijo gost lahko vplača direktno na recepciji ob rezervaciji, ali preko računa z valuto 8 dni (pod pogojem, da je seveda datum odhoda dovolj oddaljen).

Preostanek za plačilo: 8 dni pred odhodom na letovanje, če je datum odhoda bližje, plačilo 100 % takoj ob rezervaciji.

Vse informacije in rezervacije na: tel. 05 37 43400 ali e-mail: info@hotel-cerkno.si
POKLIČITE NAS IN SI REZERVIRAJTE DOPUST!

Period

15. 05. – 31. 08. 2022

STUDIO

45,00 €

We reserve the right to revise prices.

Savudrija

Hotel Cerkno d. o. o. je ponudnik navedenih počitniških kapacitet.

Plačilo letovanja: 30 % akontacija ob rezervaciji.
Akontacijo gost lahko vplača direktno na recepciji ob rezervaciji, ali preko računa z valuto 8 dni (pod pogojem, da je seveda datum odhoda dovolj oddaljen).

Preostanek za plačilo: 8 dni pred odhodom na letovanje, če je datum odhoda bližje, plačilo 100 % takoj ob rezervaciji.

Vse informacije in rezervacije na: tel. 05 37 43400 ali e-mail: info@hotel-cerkno.si
POKLIČITE NAS IN SI REZERVIRAJTE DOPUST !

Period

15. 05. – 31. 08. 2022

APARTMENT 3, 4

77,00 €

APARTMENT 1, 2

33,00 €

We reserve the right to revise prices.

© Copyright - 2022 - Hotel Cerkno d.o.o. - All rights reserved | Cookies | SPP | Site map | Credits

Arrival date ...

Departure date ...